لیست برخی از پروژههای انجام شده توسط شرکت جروند

 • اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی زیر عرشه محوطه جنوبی پروژه ایرانمال
 • تدارک و اجرای تاسیسات برق و مکانیک طرح توسعه غربی پروژه ایرانمال
 • نصب و راه اندازی ایستگاه تزریق گاز آغاجاری
 • نصب تجهیزات، پایپینگ، تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی و ابزار دقیق 4 واحد از تلمبهخانههای طرح انتقال نفت خام کشورهای حاشیه دریای خزر به پاالیشگاه تهران
 • اجرای تاسیسات برق و مکانیک ترمینال اصلی فرودگاه بین المللی امام خمینی
 • اجرای طرح ضربتی خط لوله آب بر داخل تونل سد ستارخان به قطر 56 اینچ به در مدت 45 روز
 • احداث خط لوله 16 اینچ فراوردههای نفتی لوپ رفسنجان / اصفهان به طول 232 کیلومتر از معاونت مهندسی شرکت ملی نفت ایران
 • احداث قطعه دوم خط لوله 26 اینچ انتقال نفت بندرعباس به رفسنجان از معاونت مهندسی شرکت ملی نفت ایران به طول 104 کیلومتر
 • طراحی و ساخت ملزومات جایگزینی سوخت مازوت به جای کک در کورههای پخت آهک مورد نیاز صنایع تولید قند
 • قرارداد احداث خط انتقال گاز علی آباد به شاهرود با گذر از ارتفاعات 450،2 متری البرز شرقی به طول تقریبی 70 کیلومتر با معاونت مهندسی شرکت ملی گاز ایران
 • احداث خط لوله 16 اینچ انتقال نفت فراورده تلمبهخانه پاالیشگاه تهران – تبریز به طول 345 کیلومتر
 • احداث پروژه خط لوله قطر 16 اینچ انتقال گاز از گویوم به مرودشت به طول 25 کیلومتر

 

جهت دانلود کاتالوگ کامل پروژه های انجام شده، اینجا کلیک نمائید.