نام پروژه : خط لوله 16 اینچ ری | تبریز - قطعه اول ری / ایدلو

1016 : شماره قرارداد

:توضیحات

خط لوله به قطر 16 اینچ بطول 345 کیلومتر

 

نوع قرارداد : اجرا

موقعیت:

از پالایشگاه تهران تا تلمبه خانه ایدلو

1367 دوره اجرا: از 1365 الی
وزن عملیات :وزن مصالح بکار رفته معادل 31،200 تن

:حجم ریالی قرارداد

6،250،000،000 ریال

: نام کارفرما

شرکت ملی نفت ایران

تامین تجهیزات : به عده کارفرما
مشاور شرکت: صنعت و مدیریت ایران
کارفرما : شرکت ملی نفت ایران