در این پروژه، خط لوله ای به طول 950 متر، در شرایط محدود  بار‌اندازی در داخل تونل آب‌بر به ارتفاع 5 متر، از طریق ابداع طرح ابتکاری اجرا گردید. شایان ذکر است که 62% این عملیات در شرایط عارضه سنگی صورت گرفته است.

به دلیل محدودیت ارتفاع و عدم امکان استفاده از جرثقیل در داخل تونل به ارتفاع 5 متر، جابجایی لوله ها به داخل تونل و ریسه کردن آنها، ابتکار در طراحی و ساخت بوژی مخصوص حمل لوله با استفاده از موتور الکتریکی انجام شد تا شرایط برای انجام عملیات ریسه و جوشکاری لوله به قطر 56 اینچ (142 سانتی متر) طبق مشخصات فنی کارفرما فراهم گردد. همچنین مدت زمان  45 روزه جزو ویژگی های اصلی این پروژه می‌باشد که این عملیات، فشردگی زمانی را به همراه داشته است.

 

کارفرما : اداره مهندسی آب آذربایجان شرقی

مدت زمان اجرا 45 روز