000 700 مترمکعب عملیات خاکی، 1500 متر مکعب عملیات بتنی،  مسیر کوهستانی بیش از 70% پروژه (به طول 70 کیلومتر) که از ارتفاعات 2450 متری سلسله جبال البرز شرقی عبور کرده است، هم‌جواری این خط (16 اینچ گاز) با خط انتقال بنزین موجود (به قطر 10 اینچ) به منظور انتقال فراورده‌های منشعب از خط لوله ری – مشهد، شیب تند ارتفاعات مشرف به علی آباد (نصب لوله‌ها با شیب بیش از 50%) و همچنین انجام تست هیدرواستاتیک دشوار لوله ها، از ویژگی های این پروژه به حساب می‌آیند. همچنین عملیات تکمیلی این پروژه شامل یک ایستگاه L.B.V، تاسیسات پایانه خط و نیز تاسیسات ایستگاه C.G.S شاهرود به ظرفیت 000 120 مترمکعب می‌باشد.

 

کارفرما : شرکت ملی گاز ایران

مدت اجرا  : 22 ماه