پروژه احداث مخازن نفت خام در ساحل دریای عمان، ۱۸ درصد از کل طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره به جاسک را به خود اختصاص داده است. مشارکت شرکت ویما و جروند، احداث این مخازن را برعهده دارد.

ابعاد هر مخزن

قطر: 80 متر

ارتفاع: 20 متر

ظرفیت: 500،000 بشکه

مالک: شرکت مهندسی و توسعه نفت
کافرمای اصلی: شرکت پترو امید آسیا
پیمانکار :EPC شرکت کیسون
پیمانکار: مشارکت ویما- جروند
رهبر مشارکت: شرکت ویما