سال های اخیر

سال های میانی

 • ساخت و نصب 6 دستگاه مخزن ذخیره نفت خام با سقف شناور پروژه جاسک

 • اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی زیر عرشه محوطه جنوبی پروژه ایران مال

 • تدارک و اجرای تاسیسات برق و مکانیک طرح توسعه غربی پروژه ایران مال

 • نصب و راه اندازی ایستگاه تزریق گاز به تعداد 24 واحد چاه های نفت آغاجاری، شامل 7 واحد توربوکپرسور جهت تقویت فشار گاز از فشار زیر 1000psi تا 2500 psi به مقدار 20000000 فوت مکعب گاز ترش در روز با اجرای لوله کشی و برق رسانی و سیستم ابزار دقیق مربوطه

 • نصب تجهیزات، پایپینگ، تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی و ابزار دقیق 4 واحد از تلمبه خانه های طرح انتقال نفت خام کشورهای حاشیه دریای خزر به پالایشگاه تهران

 • اجرای تاسیسات برق و مکانیک ترمینال اصلی فرودگاه بین المللی امام خمینی

 • اجرای طرح ضربتی خط لوله آب بر داخل تونل سد ستارخان به قطر 56  اینچ به در مدت 45 روز

 • احداث خط لوله 16 اینچ فراورده های نفتی لوپ رفسنجان / اصفهان به طول 232 کیلومتر از معاونت مهندسی شرکت ملی نفت ایران

 • احداث قطعه دوم خط لوله 26 اینچ انتقال نفت بندرعباس به رفسنجان از معاونت مهندسی شرکت ملی نفت ایران به طول 104 کیلومتر

 • طراحی و ساخت ملزومات جایگزینی سوخت مازوت به جای کک در کوره های پخت آهک مورد نیاز صنایع تولید قند

 • احداث خط انتقال 16 اینچ گاز علی آباد به شاهرود با عبور از ارتفاعات کوهستانی بین 100 تا 2،450 متر در سلسله جبال البرز شرقی به طول 70 کیلومتر

 • احداث خط لوله 16 اینچ انتقال نفت فراورده تلمبه خانه پالایشگاه تهران – تبریز به طول 345 کیلومتر

 • احداث پروژه خط لوله قطر 16 اینچ انتقال گاز از گویوم به مرودشت به طول 25 کیلومتر